Úřední deska       Odhlásit oběd       Jídelníček ZS       Fotky - Videa       Kontakt        

POSLEDNÍ ZPRÁVY

28. srpna 2020
Nabídka a začátek kroužků ve školním roce 2020/2021
Aktualizovanou nabídku mimoškolních aktivit pro školní rok 2020/2021 naleznete v záložce PO ŠKOLE - OSTATNÍ KROUŽKY. Věříme, že si děti z bohaté nabídky kreativních, jazykových i sportovních kroužků vyberou a budou spokojené.
Výuka v Umělecké akademii začíná 14. září.
Pokud není uvedeno jinak, začínají ostatní kroužky v týdnu od 29. září.
16. srpna 2020
Keramická mozaika
Vážení rodiče,
v keramické dílně se v nadcházejícím roce budeme zabývat novou technikou – tvorbou keramické mozaiky. K této tvorbě bychom potřebovali nashromáždit dostatek materiálu. Máte-li na půdě nebo ve sklepě dlaždice, obklady, staré hrnky, talíře, které již nepoužíváte, poskytněte je naší škole. Váš nevyužitý materiál udělá radost v podobě nového výrobku. Věci můžete předat na recepci ZŠ. Pokud si nejste jistí, zda je váš materiál k výrobě mozaiky vhodný, volejte přímo paní Hirkové 725 835 302.  Všem dárcům předem děkujeme!
10. srpna 2020
Zvýšení cen stravného
Vážení strávníci,
od 1. září 2020 navyšujeme z důvodu zvyšujících se cen potravin a  režijních nákladů cenu stravného v naší školní jídelně:

Žáci   7 – 10 let                                27,00 Kč / 1 oběd – platba zálohy 540 Kč
Žáci 11 – 14 let                                30,00 Kč / 1 oběd – platba zálohy 600 Kč
Žáci nad 15 let                                 34,00 Kč / 1 oběd – platba zálohy 680 Kč          
Zaměstnanci OÚ/veřejnost              87,00 Kč / 1 oběd – platba zálohy 1 740 Kč

Prosíme, zvyšte si částku pro trvalý příkaz dle kategorie, která se vás týká a s ohledem na stávající přeplatky. Stravné za měsíc září musí být uhrazeno nejpozději do 15. srpna.
Iveta Hromasová, hospodářka školní jídelny
28. června 2020
Poděkování rodičům a družina
Vážení rodiče,
ráda bych Vám jménem našeho celého kolektivu poděkovala za to, jak jste se dokázali s tak náročnou situací vypořádat a jak jste podporovali své děti v době on-ine výuky. Opravdu obdivuji rodiny, které mají více nežli jedno dítě na 1. stupni ZŠ. Byla to náročná zkouška, ve které jste obstáli a za to Vám všem patří velké díky. Vážíme si Vaší spolupráce a pomoci. Období koronaviru ukázalo, že dokážeme společně vše zvládnout.
Děkuji Vám všem za vynikající spolupráci!
Dále bych chtěla všem rodičům, které mají dítě přihlášené do družiny sdělit informaci, že jsme se nakonec rozhodli všem rodičům vrátit část poplatků za družinu i když tak dle legislativy činit nemusíme. Myslíme si však, že férové je poplatek vrátit, a tak jsme ve škole rozhodli, že za družinu ve 2. pololetí budete paltit jen částku 700,00 Kč (za období únor a březen) a poplatky ve výši 1.050,00 Kč budeme všem rodičům vracet zpět.
Přeji Vám klidné a zasloužené letní prázdniny.
Mgr. Jana Hirková, ředitelka školy
27. června 2020
Letní prázdniny v ZŠ
Užijte si krásné a pohodové prázdniny a v září se s vámi se všemi těšíme opět na setkání v naší škole!
26. června 2020
Předání vysvědčení
V pátek 26. června zveme do školy všechny žáky, kdy jim bude předáno vysvědčení za školní rok 2019/2020 a zároveň se rozloučíme se čtyřmi žáky 5. ročníků, kteří odcházejí na gymnázia. Výuka bude probíhat jen jednu vyučovací hodinu, poté si žaci, kteří mají přihlášený oběd, mohou v jídelně vyzvednout obědový balíček. Předáním vysvědčení ukončíme tento školní rok, dne 29. - 30. června škola vyhlásila ředitelské volno.
Ti žáci, kteří nejsou přihlášeni k dobrovolné docházce do ZŠ na tento den dodají čestné prohlášení podepsané rodičem.
Těšíme se na Vás!
26. června 2020
Naše škola v dnešní MF
Čtěte o naší škole v dnešní Mladé frontě.
15. června 2020
Projektové dny 2. stupeň
Od 15. do 22.  června jsme pro žáky II. stupně připravili projektové dny plné zajímavých aktivit, abychom si závěr roku po dlouhé době společně a co nejlépe užili!

Pondělí 15.6.
Výprava 6., 7. a 8. třídy do Líbeznic + fotografování
Středa 17.6.
Výprava do Skalního města (celodenní výlet s možností návštěvy prvorepublikového koupaliště ve Mšeně, 9-17 hod)
Návštěva ZOO Praha
Sportovní hry I. (v ZŠ)
Letem světem anglicky i technicky (deskové hry a aktivity v AJ, práce s elektrostavebnicí Boffin) (v ZŠ)
Pátek 19. 6.
Návštěva planetárií v Holešovicích a Ďáblicích
Za letadly vlakem - návštěva Leteckého muzea Kbely, 9-14 hod
Dáme Bacha na Beatles (piknik v měšickém parku s hudebním doprovodem P. Kužvarta)
Letem světem anglicky i technicky (deskové hry a aktivity v AJ) (v ZŠ)
Pondělí 22. 6
Mělník nad zemí i pod zemí (celodenní výlet do Mělníka s návštěvou mělnického podzemí a koupaliště, 9-17 hod)
Tvořivé dílny (kreativní tvoření zaměřené na techniky: quilling, korálkování apod.) (v ZŠ)
Sportovní hry II. (v ZŠ)

Těšíme se na vás!
14. června 2020
Schůzka s prvňáčky dne 18. června
Vážení rodiče nově přijatých žáků,
tímto Vás srdečně zveme na schůzku rodičů s dětmi, které byli přijaté do prvního ročníku naší základní školy. Toto setkání se uskuteční ve čtvrtek 18. června v 16:00 hodin v malé budově ZŠ Hovorčovice a bude probíhat následovně:
  1.       16:00 přivítání rodičů a dětí v prostoru družiny, představení pedagogů a asistentů budoucích 1. ročníků, vedoucí školní družiny a hospodářky školy a ostatních přítomných pedagogů,
  2.       16:10 neřízená prohlídka budovy 1. stupně – rodiče si s dětmi sami budou moci prohlídnout budovu 1. stupně ZŠ; pedagogové Vám budou k dispozici pro případné dotazy,
  3.       16:30 – děti budou ve 2. patře malé budovy rozděleni do dvou skupin (děti zatím nejsou pevně rozdělené do tříd), rodiče zde děti předají pedagogům (na 1 skupinu budou k dispozici 2 paní učitelky a 1 asistentka), které mají pro děti připravený zajímavý program,
  4.       16:35 – rodiče sejdou do prostoru družiny, kde proběhne schůzka ředitelky školy a vedoucí školní družiny, na které rodiče získají základní organizační informace k nástupu do ZŠ, dále základní informace o družině a předají vedoucí školní družiny vyplněnou přihlášku, pokud o školní družinu budou mít zájem. Přítomna bude i paní hospodářka, která bude vybírat na každé dítě v hotovosti 220,00 Kč (100,00 Kč – záloha na klíček od šatny a 120,00 Kč záloha na čip na stravování),
  5.       17:05 – třídní učitelky budoucích 1. tříd (Mgr. Jitka Vokšická a Mgr. Magda Těšínská) se připojí ke schůzce s rodiči – představení výukových strategií v 1. třídách, prostor pro dotazy rodičů,
  6.       cca 17:35 – děti přijdou s pedagogy do družiny, společné rozloučení,
  7.       17:40 – prostor pro individuální dotazy rodičů.
 Těšíme se na setkání s Vámi i našimi budoucími žáky.
Mgr. Jana Hirková, ředitelka školy
15. května 2020
Informace k mimořádné situaci
INFORMACE PRO VÁS:
Aktuálně k ošetřovnému:
Když se rozhodnu dítě v květnu nedat do školy nebo školky, bude nárok na ošetřovné?
Poslanecká sněmovna schválila 13. 5. 2020 pozměňovací návrh, podle kterého budou mít nárok na ošetřovné nadále až do 30. června 2020 všichni rodiče, kteří z objektivních důvodů nemohou dát dítě do školy či školky. Mezi důvody patří například zdravotní riziko, kdy je dítě náchylné k nemocem, alergické, nebo žije ve společné domácnosti s někým z rizikové skupiny, také nedostatečná kapacita a krátká provozní doba ve školních skupinách. Návrh zákona schválený poslanci bude nyní postoupen k projednání v Senátu, pokud bude souhlasit i většina horní komory, bude zbývat už jen podpis prezidenta republiky.

Od 11. května MZČR povoluje následující aktivity.
Informace ke studii kolektivní imunity
naleznete zde, můžete se nechat dobrovolně otestovat.
Bezplatná celostátní infolinka ke koronaviru: 1212
MZČR: souhrnné informace o koronaviru 
Rozdíl mezi chřipkou a COVID_19
Doporučení lidem v současné situaci
Jak si správně mýt ruce.
Právní poradenství zdarma - nově vzniklo na tomto odkaze, pro jakékoli právní dotazy související se současnou situací
On-line tisková konference ministerstva školství ze dne 23. 3. 2020
19. 3. 2020 - od tohoto dne je povinnost nosit na veřejnosti roušku přes ústa
                 - pro seniory je v obchodech potravin vyčleněna zvláštní doba k nákupu od 8:00 - 10:00 hodin
                 - zápisy do 1. tříd budou probíhat po celý duben, bez přítomnosti dětí
                 - uzavřeli jsme z důvodu bezpečnosti naši MŠ
ČT 2 – od 16. 3. 2020 zprovoznila projekt UčíTelka - dopolední televizní vysílání pro žáky prvního stupně základních škol, pro žáky 2. stupně jsou výukové programy zařazené na odpoledne (doporučujeme, aby děti programy využívaly).
ČT 3 - začala vysílat od 23. 3. 2020 (9:00 - 17:25), je zaměřena na pořady pro seniory
Rádio junior začalo denně vysílat program pro školáky (od 10:00 - 11:00 hod.)
ČT zprovoznila od 1. 4. 2020 podpůrný vzdělávací web: www.ctedu.cz
Jak si jednoduše vyrobíte roušku ze šátku?
Jak s dětmi mluvit o koronaviru?
Jak pomoci dětem
zvádnout stres
Jak si zorganizovat učení?
Taneční tělesná výuka
zdarma on-line.

MŠMT zprovoznilo nový web - nabízí inspiraci, aktuální informace a zkušenosti ke vzdělávání na dálku, pomáhá učitelům učit, propojuje žáky se školou.
Žádost o OŠETŘOVNÉ pro celou dobu trvání mimořádného opatření pro děti do 13 let:
1) pro zaměstnance, žádost naleznete zde.
2) pro OSVČ, kteří o tuto podporu mohou žádat od 1. 4 .2020 na tomto odkaze, potvrzení školy k této žádosti naleznete zde.


 
Adresa - sídlo organizace
Základní škola a mateřská škola Hovorčovice, příspěvková organizace
Revoluční č.903
250 64 Hovorčovice

MŠ - odloučené pracoviště
Bořanovická 114
250 64 Hovorčovice
Detašované pracoviště MŠ: Lánská 993

Fakturační údaje
Základní škola a mateřská škola Hovorčovice, příspěvková organizace
Revoluční č.903
250 64 Hovorčovice
IČ: 70 999 431
Účet ZŠ a MŠ: ERA č.ú. 201211998/0300
Účet stravování ZŠ: ERA č.ú. 271454661/0300
Účet stravování MŠ: ERA č.ú. 216825052/0300
Účet AKCE ZŠ: ERA č.ú. 265602170/0300
Účet AKCE MŠ: ERA č.ú. 216657431/0300

Zřizovatel
Obec Hovorčovice
www.hovorcovice.cz
Ředitelka
Mgr. Jana Hirková


Kontakty ZŠ
Info ZŠ: +420 311 232 391
Jídelna: +420 311 232 272
Družina: +420 311 232 392
Sborovna 1. stupeň: +420 311 232 394
Sborovna 2. stupeň: +420 311 232 274
E-mail ZŠ:
E-mail Jídelna:
E-mail družina:

Kontakty MŠ
Info MŠ Bořanovická: +420 311 233 372
Info MŠ Lánská: +420 311 232 091
Jídelna: +420 311 233 371
E-mail MŠ:
E-mail jídelna:

Identifikace školy
Red IZO: 600051561
IZO ZŠ: 181066807
IZO MŠ: 107515954
Adresa datové schránky: vcntiup
 
Mapa
Umístění školy na mapě

GPS: 50°10'53.1"N, 14°31'09.1"E
          50.181420, 14.519183

Autobusové spojení
Zastávka: Hovorčovice “U kostela”
Linky: 305, 351, 417 - Vyhledat spojení

Nastavení cookies | GDPR
K.A.H. Studio